Gói đăng ký DE Free

/ tháng

– Thiết lập các Quy trình tự động hoá (Khi nào ? > Thao tác tự động !);
– Quản lý giao dịch;
– Quản lý Tài liệu kinh doanh (Báo giá, Đề xuất, Hợp đồng, Thanh lý…);
– Đồng bộ hóa Email 2 chiều;
– Quản trị Công việc;
– Đồng bộ hoá Lịch 2 chiều;
– Quản trị Sản phẩm/ Dịch vụ;
– Quản trị Cuộc gọi;
– Quản trị Khách hàng;

Gói đăng ký DE Free

/ tháng