8. Module Tự động hoá Tiếp thị

Từ 369.000  cho 1 tháng

Module tự động hóa tiếp thị sẽ giúp bạn tự động hóa các thao tác hoặc công việc tiếp thị, hợp lý hóa quy trình tiếp thị và đo lường kết quả của các chiến dịch tiếp thị. Module này cung cấp cơ sở dữ liệu tiếp thị trung tâm cho tất cả các thông tin và tương tác tiếp thị, giúp Doanh nghiệp tạo ra trải nghiệm tiếp thị được phân đoạn, cá nhân hóa và kịp thời cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Module này cung cấp các tính năng tự động hóa trên nhiều khía cạnh của tiếp thị bao gồm Email, phương tiện truyền thông xã hội, tạo khách hàng tiềm năng, thư trực tiếp, quảng cáo kỹ thuật số…..

Giải pháp này giúp Doanh nghiệp của bạn bán hàng và tiếp thị tốt hơn bằng cách tự động hóa các hoạt động tiếp thị và cung cấp trải nghiệm tiếp thị được cá nhân hóa trên các kênh trực tuyến và ngoại tuyến.

Làm sạch
8. Module Tự động hoá Tiếp thị