58. Module Quản trị Tuyển dụng và Nguồn nhân lực

Từ 369.000  cho 1 tháng

Module Quản trị Tuyển dụng và Nguồn nhân lực là một bộ công cụ được thiết kế để tự động hóa và quản lý các hoạt động tuyển dụng và nhân sự của Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị của bạn. Từ việc đăng tuyển dụng nhân viên đến việc thiết lập kết nối với ứng cử viên là tích hợp liền mạch. Module Quản trị Tuyển dụng và Nguồn nhân lực cho phép bạn quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng của mình;

Giảm tải các công việc thường ngày như lên lịch phỏng vấn bằng cách tự động hóa quy trình tuyển dụng cho Doanh nghiệp của bạn, giúp nhân viên của bạn có thời gian xử lý các công việc khác, từ đó tăng năng suất lao động. Module Quản trị Tuyển dụng và Nguồn nhân lực trực tuyến tạo ra một quy trình tuyển dụng một cửa cho người tìm việc. Với sự trợ giúp của hệ thống theo dõi ứng cử viên và quản lý mối quan hệ ứng cử viên, Doanh nghiệp của bạn có thể tăng cơ sở dữ liệu ứng cử viên của mình và cung cấp trải nghiệm ứng cử viên tổng thể tốt hơn;

Làm sạch
58. Module Quản trị Tuyển dụng và Nguồn nhân lực