56. Module Quản trị Khối lượng công việc của Nhân viên

Từ 299.000  cho 1 tháng

Module khối lượng công việc của nhân viên là một quá trình phân phối công việc giữa các nhân viên và giám sát việc sử dụng của mọi người theo thời gian.

Mục đích là để đảm bảo công việc được phân phối trong khung thời gian đã lên kế hoạch, nhưng cũng để giữ sự cân bằng lành mạnh về số lượng công việc mà mọi Nhân viên trong Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị cần làm. Nếu không có hệ thống quản lý khối lượng công việc một cách khoa học, Doanh nghiệp của bạn có thể phải đối mặt với sự nguy hiểm, quá muộn để ngăn chặn các hậu quả khi nhân viên bị quá tải công việc có thể xin nghỉ việc hoặc khi tiến độ của dự án bị cản trở, chậm tiến độ nghiêm trọng.

Giám sát khối lượng công việc giúp Doanh nghiệp của bạn phát hiện các xu hướng và khu vực có vấn đề sớm hơn, cho Doanh nghiệp của bạn cơ hội giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở lên nghiêm trọng.

Làm sạch
56. Module Quản trị Khối lượng công việc của Nhân viên