55. Module Quản trị hàng tồn kho

Từ 369.000  / tháng

Module quản lý hàng tồn kho là một công cụ cho phép bạn theo dõi hàng hóa trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Nó tối ưu hóa toàn bộ quy trình trải dài từ việc đặt hàng với nhà cung cấp của bạn đến giao hàng cho khách hàng của bạn, lập sơ đồ quy trình luân chuyển hoàn chỉnh của Sản phẩm. Thông qua việc theo dõi hàng hóa chính xác, doanh nghiệp có thể giảm thiểu lãng phí, phân tích xu hướng và đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.

Làm sạch
55. Module Quản trị hàng tồn kho