54. Module Quản trị Chiết khấu hoa hồng kinh doanh

Từ 369.000  cho 1 tháng

Chiết khấu hoa hồng kinh doanh Hoa hồng là một khoản tiền hoặc một phần trăm giá trị bán hàng mà một cá nhân hoặc một Doanh nghiệp nhận được khi họ giới thiệu hoặc bán thành công một sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng.

Bởi vì không có một công thức chung nào phù hợp với tất cả, mỗi Doanh nghiệp có các chính sách Chiết khấu hoa hồng bán hàng theo nhiều công thức và cách tính khác nhau, bao gồm: Lương/giờ/tháng + Hoa hồng kinh doanh, Chỉ nhận lương hoa hồng kinh doanh, Hoa hồng kinh doanh theo cấp, hoa hồng kinh doanh còn lại và hoa hồng kinh doanh theo tỷ lệ thay đổi. Trong số này, cách tiếp cận dễ nhất và được sử dụng phổ biến nhất là trả một tỷ lệ phần trăm nhất định dựa trên doanh thu được tạo ra từ một lần bán hàng.

Ví dụ: Nhân viên bán hàng chốt giao dịch với giá 5.000.000 VND với tỷ lệ hoa hồng là 5% kiếm được 250.000 VND cho mỗi lần bán hàng.

Làm sạch
54. Module Quản trị Chiết khấu hoa hồng kinh doanh