48. Module Bán hàng Đa kênh – Đa địa điểm

Từ 369.000  cho 1 tháng

Bán hàng đa kênh, đa địa điểm (POS) là quy trình bán Sản phẩm/Dịch vụ trong Doanh nghiệp của bạn trên nhiều kênh bán hàng. Bán hàng đa kênh là những gì xảy ra khi Sản phẩm/Dịch vụ Doanh nghiệp của bạn được bán trên nhiều địa điểm trực tuyến và thực tế.

Ví dụ: bạn có thể chọn bán Sản phẩm/Dịch vụ trực tiếp cho khách hàng trên trang web của mình. Nhưng bạn cũng có thể cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ trên các nền tảng phổ biến như POS, Cổng thông tin bán hàng, WooCommerce nhiều cửa hàng, Đặt hàng thủ công và Đặt hàng trước. Bán hàng trên các kênh phổ biến khác nhau và chuyển hàng tồn kho sang nhiều kênh.

Làm sạch
48. Module Bán hàng Đa kênh – Đa địa điểm