45. Module Bảng chấm công & Nghỉ phép

Từ 369.000  cho 1 tháng

Module Bảng chấm công và Nghỉ phép là một giải pháp chấm công và chấm công trực tuyến hoàn chỉnh để theo dõi thời gian của nhân viên, theo dõi thời gian dự án, quản lý nghỉ phép và lập kế hoạch ca.

Làm sạch
45. Module Bảng chấm công & Nghỉ phép