41. Module Quản trị Mua hàng

Từ 369.000  cho 1 tháng

Module Quản trị Mua hàng trong Doanh nghiệp là một công cụ tự động cho phép Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị và Nhân viên mua hàng tự động hóa toàn bộ quy trình mua sắm từ việc tạo tài liệu yêu cầu mua hàng đến cuối cùng nhận được hàng hóa đã đặt hàng và thanh toán. Quá trình đổi mới tiên tiến này cũng đi qua nhiều điểm khác nhau như chuẩn bị dự toán ngân sách, quản lý chi tiêu, hợp đồng và Người bán/Nhà cung cấp có toàn quyền kiểm soát đơn đặt hàng.

Module này cũng giúp Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị của bạn phát triển các đơn đặt hàng điện tử, quản lý hàng tồn kho kỹ thuật số, theo dõi hàng hóa và dịch vụ trong thời gian thực. Công cụ này rất cần thiết để tối ưu hóa mức tồn kho và xác định sản phẩm và số lượng cần mua.

Làm sạch
41. Module Quản trị Mua hàng