4. Module Quản lý Đại lý bán hàng

Từ 369.000  cho 1 tháng

Module quản lý đại lý bán hàng là giải pháp của bạn để quản lý các đại lý bán hàng của công ty bạn và hoa hồng của họ. Trong khi các đại lý bán hàng tạo hồ sơ khách hàng mới và theo dõi đơn đặt hàng của họ, Quản lý Công ty có thể đặt giá trị phần trăm chiết khấu hoa hồng cho các đại lý bán hàng và xem dữ liệu bán hàng quan trọng trên trang tổng quan của họ. Đại lý bán hàng cũng có bảng điều khiển chuyên dụng. Họ có thể xem lại thông tin về khách hàng, đơn đặt hàng, chiết khấu hoa hồng tích lũy và các dữ liệu thống kê khác.

Giải pháp này có mọi thứ bạn và nhóm đại lý bán hàng cần để tăng doanh thu của bạn.

Làm sạch
4. Module Quản lý Đại lý bán hàng