35. Module Khách hàng thân thiết

Từ 369.000  cho 1 tháng

Module Khách hàng thân thiết cho phép Doanh nghiệp của bạn thhiết lập chính sách ưu đãi riêng với các khách hàng mua nhiều lần các Sản phẩm/Dịch vụ bằng cách thưởng và tích điểm cho họ. Với Module này, Doanh nghiệp của bạn có thể triển khai hiệu quả hệ thống điểm và phần thưởng, quà tặng trong Cửa hàng/Doanh nghiệp của mình. Điểm của khách hàng thân thiết mà họ nhận được có thể quy đổi thành phiếu giảm giá, giảm giá khi mua hàng hoặc các phần thưởng khách hàng thân thiết khác. Không chỉ vậy, điểm có thể đổi để đạt được xếp hạng Khách hàng thân thiết và trở thành một phần của cộng đồng Khách hàng trung thành của thương hiệu.

Làm sạch
35. Module Khách hàng thân thiết