29. Module Kế toán Tài chính

Từ 369.000  cho 1 tháng

Sử dụng Module này giúp giảm bớt gánh nặng nhập dữ liệu thủ công, ngăn ngừa các lỗi phổ biến của con người, giúp doanh nghiệp và kế toán viên chú ý đến thời điểm tính thuế và cho phép các cấp quản lý trong Doanh nghiệp xem các báo cáo chuyên sâu về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Có lẽ ưu điểm lớn nhất của Module này là sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian với các dữ liệu được tự động hoá và sắp xếp khoa học.

Với Module này, tất cả các báo cáo tài chính sẽ được hợp nhất thành một hệ thống trực tuyến, giúp theo dõi tình hình kế toán tài chính Doanh nghiệp dễ dàng hơn. Module cung cấp khả năng tự động hóa nhiều quy trình không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính chính xác và hiệu quả với báo cáo tài chính.

Làm sạch
29. Module Kế toán Tài chính