28. Module Quản trị và Tính lương nhân viên tự động

Từ 369.000  cho 1 tháng

Module Quản trị và tính lương nhân viên tự động cho phép bạn trả lương cho nhân viên của mình một cách nhanh chóng và chính xác mỗi khi bạn chạy bảng lương. Hệ thống phù hợp có thể tiết kiệm hàng giờ trong quy trình tính lương của bạn, giúp bạn trả thuế tiền lương và tuân thủ luật lao động.

Làm sạch
28. Module Quản trị và Tính lương nhân viên tự động