19. Module Quản trị Sản xuất

Từ 369.000  cho 1 tháng

Module Quản lý sản xuất cung cấp cho bạn các quyền kiểm soát mà bạn cần đối với tất cả các khía cạnh của kế hoạch sản xuất và quản lý nguyên vật liệu để bạn có thể tập trung mỗi ngày vào việc tăng lợi nhuận. Giải pháp quản lý sản xuất linh hoạt của chúng tôi hỗ trợ toàn bộ các mô hình sản xuất, từ sản xuất hàng loạt ở mô hình công nghiệp đến sản xuất theo đơn đặt hàng và điều phối các đơn đặt hàng, thiết bị, cơ sở vật chất, hàng tồn kho và tiến độ công việc để giảm thiểu chi phí và tối đa hóa giao hàng đúng hạn. Giải pháp bao gồm chức năng mạnh mẽ để theo dõi và quản lý từng bước quy trình sản xuất.

Làm sạch
19. Module Quản trị Sản xuất