17. Module Quản trị tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing)

Từ 369.000  cho 1 tháng

Module Quản trị tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) cho phép bạn thiết lập hệ thống tiếp thị liên kết cho Cửa hàng trực tuyến hoặc Doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tạo banner tùy chỉnh, quảng cáo văn bản và liên kết cho các sản phẩm của mình. Người dùng đã đăng ký có thể trở thành cộng tác viên tiếp thị liên kết và quảng cáo sản phẩm trên các Website, tài khoản Facebook…. khác nhau. Tỷ lệ chiết khấu hoa hồng có thể được hiết lập theo các loại chiết khấu hoa hồng trả cho các tuỳ chọn:

– Thanh toán cho mỗi lần nhấp chuột;

– Thanh toán cho một lần nhấp chuột duy nhất,

– Thanh toán cố định hoặc tỷ lệ phần trăm.

Làm sạch
17. Module Quản trị tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing)