1. Module Chat nội bộ

Từ 299.000  cho 1 tháng

Module sử dụng yêu cầu Socket chứ không yêu cầu HTTP làm chậm hệ thống. Được phát triển đặc biệt cho nhân viên và khách hàng để tất cả có thể kết nối và Chat với nhau.

Cách tốt nhất để kết nối và tương tác với nhân viên của bạn, đồng nghiệp và khách hàng được kết nối, bạn có thể cung cấp thông tin liên lạc trực tiếp cũng như tạo dựng niềm tin và tăng lòng trung thành của nhân viên. Cung cấp các tùy chọn để tạo nhóm Chat, kết nối với khách hàng, xuất cuộc Chat, xóa cuộc Chat và thậm chí tạo phiếu yêu cầu từ cuộc Chat của khách hàng.

Làm sạch
1. Module Chat nội bộ